Có tuyền mod ko vậy add..sao thấy diễn đàn vắng qá trời vậy